Mini OBD2 V2.1   Bil diagnostikverktygsskanner

250 kr

Artikelnummer: 1303


Snabb leverans!!

Mini OBD2 V2.1 

 Bil diagnostikverktygsskanner OBDII Adapter Anslut denna nodul till bilstereo

Och få full fakta angående din bil


Beskrivning: 

1. Läs diagnostiska felkoder, både generiska och tillverkarspecifika, och visa deras betydelse (över 3000 generiska koddefinitioner i databasen).

 

2. Rensa felkoder och stäng av MIL (Kontrollera motorlampan) 


3. visa aktuell sensordata, inklusive: 4. Motorvarvtal

 5. Beräknat belastningsvärde 6. Kylvätsketemperatur

 7. Bränslesystemstatus

 8. Fordonshastighet 

9. kort sikt bränsletrim. 

10.Långtidsbränsletrim 11.Insugningsgrenrörstryck

 12. tidsförskjutning

 13.Insugslufttemperatur

 14.Luftflöde 

15.Absolut gasspjällsläge 16.Syrgassensorspänningar/associerade kortvariga bränsletrimningar 17.Bränslesystemstatus 

18.Bränsletryck