Varningsanordning för trötthetskörning

1 595 kr

Artikelnummer: 2142

Produktbeskrivning

Denna varningsanordning för trötthet vid körning fungerar baserad på avancerad ansiktsigenkänning och teknik för pupillavkänning upptäcker förarens dåsiga status. 

När föraren upptäcks trötthet eller distraherad körning avger enheten larm- och påminnelsesignaler. 

Det kan hjälpa till att förhindra dåsig körning och minska antalet trafikolyckor, för att säkerställa förarens liv och egendomssäkerhet.


Produktionsfunktioner

◆ Trötthetsdetektering och varning

När föraren hamnar i dåsig status kommer systemet att utlösa ett "vakningslarm". 

Faktorer som väder, ljus, hy och kläder har ingen inverkan på funktionen för trötthetsvarning.


◆ Drivrutinsfunktioner Självkalibrering


Efter att systemet är anslutet till strömförsörjningen i 2 sekunder, blinkar den gröna lampan i 1 sekund, och systemet startar. 

Under de första 30 sekunderna kommer systemets kärnparametrar att kalibreras enligt förarens individuella egenskaper. 

Behåll ett normalt körtillstånd när systemet är i normalt driftläge och simulera inte ett sömnigt tillstånd.


◆ Analog bildutmatning Den här enheten ger analog bildutmatning i realtid i NTSC-format. 

Signalen kan användas för att kalibrera installationens orientering. 

Och kan även anslutas till de flesta DVR:er för att lagra den dåsiga bilden. 

◆ RS232-kommunikation RS232 seriell port erbjuder dataöverföring. 

Den här enheten kan realisera datainteraktion av fordonskörningsstatus, dataöverföring av larminformation och komprimerade bilder genom att ansluta till matchad fordonsnätverksterminal eller annan kontrollutrustning ◆ Utgångsgränssnitt Denna enhet har tvåkanals switchsignalutgång för att styra extrautrustning, som t.ex. 

vibrationskuddar som börjar fungera när trötthetskörningsvarningen utfärdas. 

Detta kan ge en kraftig vibration för att påminna föraren om att vara uppmärksam på säkerheten.

◆ Varningar för överfart

När körhastigheten är över 150 km/h, larmar enheten för trötthetskörning för att påminna.


Specifikationer

Billaddaringång

DC 12V/24V

Utgång för billaddare

5V, 2A

Minsta arbetsspänning, ström

4,75V, 240mA

Maximal arbetsspänning, ström

5,25V, 500mA

Produktens arbetsspänning, ström:

5V, 320mA

Funktion:

Realtid trötthet körning varning och alarmerande

Distraktionsvarning och alarmerande

Varningstid

1~2 sekunder efter att du stängt ögonen

Beskådar ängel

60 grader

Gränssnitt

USB

Arbetstemperatur

-20℃~60℃

Förvaringstemperatur

-20℃~80℃

Detektionsavstånd

45-65 cm (+5 cm)

Förpackningen innehåller

1 x huvudenhet/ 1 x fäste / 1 x GPS-mottagare / 1 x cigarettändaruttaggare (3,5 M kabel) / 1 x bruksanvisning

Språk

Ett språk för ett land (flera språk kan väljas)